T&A Survey staat op 19 maart  is voor de vierde keer op de bedrijvenmarkt van de STOWA Kennisdag Inspectie Waterkeringen. Motto van de kennisdag is "Een goede dijk eist kwaliteit". Sturen op aantoonbare, goed onderbouwde kwaliteit wordt in het dijkbeheer steeds belangrijker. De Zorgplicht speelt hierin een belangrijke rol. Kwaliteit betekent in de eerste plaats een goed resultaat: de dijk is op orde. Dijkonderzoek speelt daarin een onmisbare rol. T&A laat bezoekers kennis maken met de verschillende technieken voor dijkonderzoek met drones en vanaf het maaiveld. 

IR Thermografie
T&A Drone Services in oktober begonnen met het uitvoeren van infrarood (IR) metingen in het kader van een dijkversterkingsproject van een Waterschap. Doel is het identificeren van potentiele kwellocaties, die kunnen duiden op zwakke plekken in de dijken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met Infra Rood (IR) thermografie. Een IR camera levert een thermogram, een visuele weergave van de heersende temperaturen op het meetobject waarbij verschillende kleuren verschillende temperaturen aangeven. Zwakke plekken in dijken zijn vaak voor het oog nog niet zichtbaar, maar op thermografiebeelden goed te herkennen. 

Fotogrammetrie
Fotogrammetrie is het maken van kaarten aan de hand van digitale luchtfoto’s die met een speciale hoge resolutie fotocamera worden gemaakt. Door deze lichtgewicht fotocamera aan een drone te bevestigen, worden hoge resolutie digitale 3D luchtfoto’s gegenereerd die vervolgens met speciale software worden geprocessed en bewerkt.

Vanaf het maaiveld
Geo-elektrische metingen (weerstandsmetingen) zijn een elektrische onderzoekstechniek waarmee op niet destructieve wijze vanaf het maaiveld de weerstand van de ondergrond wordt bepaald. Deze techniek kan worden ingezet bij dijkinspecties als de ondergrond nauwkeurig in kaart gebracht moet worden om geologische structuren met een hoge weerstand of een weerstand die afwijkt van de omgeving vast te leggen. Het dieptebereik van de metingen varieert van enkele meters tot ruim 500 meter diepte.

Meer weten? bezoek ons op de kennisdag!