Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten / Explosieven

Vraag offerte aan

Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten / Explosieven

Ontplofbare Oorlogsresten (OO) of explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, zoals vliegtuigbommen, granaten, mijnen en munitie, bevinden zich nog overal in de ondergrond. Deze explosieven kunnen een groot risico vormen bij de uitvoering van grondroerende werkzaamheden en werkzaamheden in de waterbodem. T&A voert daarom explosievenonderzoek uit, bestaande uit 3 fasen:

Waarom explosievenonderzoek van T&A?

T&A's aanpak resulteert in een flinke reductie van kosten en tijd:

  • T&A is één van de marktleiders in kwalitatief hoogstaand vooronderzoek explosieven, waardoor het opsporingsgebied verkleind wordt.
  • Met gemeentebreed vooronderzoek brengt T&A de risico's op explosieven snel en voordelig in kaart voor een hele gemeente, hoogheemraad- of waterschap.
  • T&A heeft een groot aantal innovatieve geofysische detectietechnieken in huis, waardoor er minder objecten benaderd hoeven te worden. 
  • T&A is onafhankelijk: wij maken gebruik van externe civieltechnische ondersteuning en hebben geen belang bij onnodige graafwerkzaamheden.
  • Specialisten uit verschillende vakgebieden werken bij T&A onder één dak, waardoor explosievenonderzoek gecombineerd kan worden met geofysisch, milieukundig en/of archeologisch bodemonderzoek.
  • Eigen team van duikers gespecialiseerd in explosieven opsporing.
  • Al meer dan 10 jaar opleider voor diverse OOO certificaten.