Per 1 oktober 2020 verandert er het een en ander in de explosieven wetgeving en certificering. Hieronder een beknopt overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

WSCS-OCE wordt CS-OOO

De mogelijkheid voor de examinering en afgifte van persoonscertificaten volgens het WSCS-OCE vervalt en het Certificatieschema Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO) treedt in werking.

OCE-deskundige wordt Deskundige OOO (Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten)

De registratieplicht voor personen die ontplofbare oorlogsresten opsporen en personen die arbeid verrichten met explosieve stoffen treedt in werking. Bestaande OCE certificaten zullen hun geldigheid niet verliezen, maar er zal hiervoor wel registratie bij de Stichting VOMES moeten plaatsvinden. Hiervoor is ook een VOG verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag) noodzakelijk. U kunt zich registreren vanaf 15 juli via www.vomes.nl/registratie/ik-wil-mij-registreren.  

Vooronderzoeken en risico analyses

Vooronderzoeken explosieven en risico analyses zullen niet meer specifiek in de wetgeving worden genoemd. De verplichting voor het uitvoeren van een gedegen risico analyse blijft echter noodzakelijk conform de Arbowet. Door opdrachtgevers en opdrachtnemers is hiervoor een nieuwe schema “Vooronderzoek en risico analyse” ontwikkeld, wat door het merendeel van de opdrachtgevers geëist zal gaan worden. De Vooronderzoekers van T&A Survey werken al volgens dit nieuwe schema.  

Meer informatie: www.vomes.nl