Explosievenonderzoek & explosieven opsporing

Vraag offerte aan

Explosievenonderzoek & explosieven opsporing

Explosievenonderzoek is nodig omdat explosieven een groot risico kunnen vormen bij het uitvoeren van grondroerende werkzaamheden. Conventionele Explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog, zoals niet ontplofte vliegtuigbommen (blindgangers), granaten, mijnen en munitie, bevinden zich nog overal in de ondergrond en waterbodem. T&A voert explosievenonderzoek in 3 fasen uit:

Waarom explosievenonderzoek van T&A?

T&A's aanpak van het explosievenonderzoek resulteert in de meeste gevallen in een flinke reductie van kosten en tijd:

  • Kwalitatief hoogstaand historisch vooronderzoek CE verkleint het oppervlak van het onderzoeksgebied.
  • T&A heeft een groot aantal innovatieve geofysische technieken in huis voor explosieven detectie. Objecten kunnen goed in beeld gebracht worden, waardoor het aantal te benaderen objecten vermindert.
  • T&A is onafhankelijk. Tijdens opsporing van explosieven gebruikt T&A externe civieltechnische ondersteuning, waardoor we geen belang hebben bij onnodig uitgebreide graafwerkzaamheden;
  • Bij T&A werken explosievendeskundigen, geofysici, milieukundigen archeologen en historici onder één dak, waardoor  explosievenonderzoek gecombineerd kan worden met geofysisch, milieukundig of archeologisch bodemonderzoek.
  • T&A heeft een eigen team van OCE duikers gespecialiseerd in explosieven opsporing op of in de waterbodem.