Explosieven onderzoek

Vraag offerte aan

Explosieven onderzoek

Overal in Nederland bevinden zich nog Conventionele Explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog in de ondergrond en waterbodem, zoals niet ontplofte vliegtuigbommen (blindgangers), granaten, mijnen en munitie. Deze kunnen een groot risico vormen bij het uitvoeren van werkzaamheden. Met explosievenonderzoek in 3 fasen brengt T&A de risico's en de aanwezigheid van deze explosieven in kaart.


Waarom T&A?

T&A's aanpak van het explosievenonderzoek resulteert in de meeste gevallen in een flinke reductie van kosten en tijd:

  • Kwalitatief hoogstaand Vooronderzoek CE verkleint het oppervlak van het onderzoeksgebied.
  • T&A heeft een groot aantal innovatieve geofysische detectietechnieken in huis. Objecten kunnen goed in beeld gebracht worden, waardoor het aantal te benaderen voorwerpen vermindert.
  • T&A is onafhankelijk. Tijdens de benaderingsfase gebruikt T&A externe civieltechnische ondersteuning, waardoor we geen belang hebben bij onnodig uitgebreide graafwerkzaamheden;
  • T&A heeft explosieven deskundigen, geofysici, milieukundigen en archeologen en historici onder één dak, waardoor  explosieven opsporing of detectie gecombineerd kan worden met geofysisch, milieukundig of archeologisch bodemonderzoek.
  • T&A heeft een eigen team van OCE duikers gespecialiseerd in explosieven opsporing en is ook sterk in het water!