Referenties Geofysisch onderzoek

OpdrachtgeverProjectdoel
Overhoeks Development Management BV
Bepaling ligging groutankerlocaties Buiksloterkanaal, Amsterdam
TNO Geologische Dienst
Opsporing verzakking en holle ruimtes onder een weg
Geonius
Bepaling ondergrondse obstakels, Geleen
BK Ingenieurs
Geofysisch onderzoek restanten betonindustrie, Son en Breugel
Gemeente Haarlem
Geofysisch onderzoek locatie ankers en ankerschotten kademuur
BAM infra
Vaststellen afwezigheid gestuurde boringen t.b.v. te plaatsen damwand
Heijmans
Opsporen lekkage uitwateringssluis Bovenland
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Bepaling continuïteit kleilaag binnenstad Hoogeveen
Royal Smals
In drie dimensies afbakenen overgang slibbodem, Oldham, UK
Projectbureau BLEIZO
Vaststellen positie kabels en leidingen op basis van KLIC
DARK
Geofysisch onderzoek damwandlocatie Amsterdam Rijnkanaal
Royal Haskoning DHV
Geofysisch stortplaats onderzoek Tiel
Royal Haskoning DHV
Asfaltonderzoek dijk tussen Waardenburg en Gorinchem
Pinnacle Consulting Engineers
Radar survey Agriport
Dekker BV
Kabel en leiding onderzoek in gracht, Amsterdam
Antea Group
Geofysisch onderzoek kasteeltuin Zevenbergen
BAM Wegen
Geofysisch onderzoek naar holle ruimten terreinen infraspeed