Gecombineerd Archeologisch onderzoek

Vraag offerte aan

Gecombineerd Archeologisch onderzoek

Regelmatig worden werkzaamheden uitgevoerd op locaties waar archeologische waarden in de bodem bekend of te verwachten zijn. In dat geval is archeologisch bodemonderzoek noodzakelijk. Steeds vaker vindt archeologisch onderzoek plaats in combinatie met  milieukundig en/of explosievenonderzoek. Om het onderzoek efficiënter te laten verlopen gebruikt T&A geofysische technieken. De meetinstrumenten kunnen in de bodem aanwezige anomalieën en veranderingen van grondsoorten meten, zonder dat de grond daarbij wordt geroerd.

Waarom T&A?
  • Optimale kennisoverdracht: Archeologen werken bij T&A onder één dak met geofysici, milieukundigen, explosievendeskundigen en historici.
  • Combinatie van vaardigheden zorgt voor efficiënte uitvoering en hoogwaardig eindresultaat.
  • De archeoloog van T&A is ook OCE-gecertificeerd, waardoor hij meer expertise en bevoegdheden heeft bij explosievenonderzoek.
  • Inzet van innovatieve drone technieken bij (gecombineerd) archeologisch onderzoek.