Opsporing Conventionele Explosieven (OCE) opleidingen

OCE certificaten behalen? T&A Survey verzorgt al meer dan 10 jaar opleidingen voor diverse Opsporing Conventionele Explosieven (OCE) certificaten. Inmiddels hebben enkele honderden cursisten bij ons een OCE opleiding gevolgd en het examen met goed gevolg afgelegd. Wij verzorgen OCE trainingen voor individuen en voor bedrijven in zowel Nederlands als Engels. Onze deskundige cursusleiders hebben jarenlange theoretische en praktische ervaring op het gebied van het opsporen en benaderen van Conventionele Explosieven.

T&A verzorgt de theoretische opleiding en praktische voorbereiding op de examens voor de certificaten:        

T&A Suvey is als WSCS-OCE gecertificeerd bedrijf deelnemer van de Stichting Examinering OCE,  dé centrale en onafhankelijke examenstructuur voor het examineren van OCE-deskundigen.

Certificaat Basiskennis OCE

Bedrijven of instanties kunnen om verschillende redenen te maken krijgen met het opsporen van conventionele explosieven (CE). Personen die in het OCE werkgebied ondersteunende werkzaamheden verrichten, zonder dat zij daadwerkelijk deelnemen aan het eigenlijke opsporingsproces, zoals machinisten, grondwerkers en toezichthouders, dienen over het certificaat Basiskennis OCE te beschikken.

Inhoud opleiding basiskennis OCE    

 • basiskennis over explosieve stoffen & Conventionele Explosieven,         
 • basiskennis over de aanpak en uitvoering van projecten volgens het WSCS-OCE        
 • kennen en juist toepassen van veiligheidsregels op OCE projecten.

In de cursus wordt u aan de hand van een syllabus en een presentatie voorbereid op het examen. De cursusleider neemt alle toetstermen met u door en geeft waar nodig uitleg en praktijkvoorbeelden.

Duur cursus
De opleiding en het examen vinden op dezelfde dag plaats. Het examen Basiskennis OCE bestaat uit een theorie-examen van 25 meerkeuzevragen.

Kosten
Op aanvraag

Data
Op aanvraag

Locatie
De cursus en het examen kunnen op kantoor van T&A gevolgd worden of, indien gewenst en bij voldoende deelnemers, bij de opdrachtgever.


Certificaat Assistent OCE-deskundige

Als u zich wilt bekwamen in het OCE vak, begint u als Assistent OCE-deskundige. Het accent van dit deskundigheidsniveau ligt op het uitvoeren van explosievenopsporing. De Assistent OCE-deskundige werkt altijd onder de directe begeleiding en verantwoordelijkheid van de OCE-deskundige. Een uitzondering hierop is het non-realtime detecteren. Dit mag onder voorwaarden (zie WSCS-OCE) door twee Assistent OCE-deskundigen worden uitgevoerd. De examenkandidaat hoeft vooraf ook niet te beschikken over het certificaat Basiskennis OCE. 

Inhoud opleiding Assistent OCE-deskundige

In de cursus worden de verschillende detectiemethoden behandeld, met nadruk op metaaldetectie. Deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de basisbegrippen en de verschillende detectie methoden. Theorie en praktijk wisselen elkaar steeds af. 

Aan het einde van de cursus beschikt u over basiskennis op het gebied van:
 • explosieve stoffen,       
 • munitieherkenning (op het niveau van de 16 hoofdgroepen),   
 • interpreteren meetgegevens,
 • lokaliseren en laagsgewijs ontgraven van CE,
 • ontgraven,
 • identificeren en veiligstellen.

Het examen voor de Assistent OCE-deskundige bestaat uit de volgende drie onderdelen:
 1. theorie examen bestaande uit meerkeuze vragen;
 2. praktijkexamen bestaande uit 2 opdrachten (oppervlakte- en / of dieptedetectie);
 3. CE-herkenning, bestaande uit een deel veldherkenning en een deel fotoherkenning (herkennen op hoofdsoort).

Duur, kosten en data
In overleg en op aanvraag afgestemd op individu. Dit is afhankelijk van het basisniveau, de ervaring en de groepsgrootte.

Locatie
De cursus kan op kantoor van T&A gevolgd worden of, indien gewenst en bij voldoende deelnemers, bij de opdrachtgever. Het examen vindt plaats bij de Stichting Examinering OCE in Meteren.


Certificaat OCE-deskundige

Het examen OCE-deskundige is alleen toegankelijk voor personen die beschikken over het certificaat Assistent OCE-deskundige. Daarnaast dient de kandidaat te beschikken over minimaal twee jaar projectervaring als Assistent OCE-deskundige, waarin op een aantoonbare wijze ervaring is opgedaan met de onderscheiden onderdelen van het opsporingsproces. De OCE-deskundige is belast met het benaderen en identificeren van explosieven en het tijdelijk veilig stellen van de situatie. De Assistent OCE-deskundige assisteert hem daarbij. De werkzaamheden vinden altijd plaats onder eindverantwoordelijkheid van de Senior OCE-deskundige, die daarvoor altijd op de projectlocatie aanwezig is en bij vragen / onduidelijkheden snel ter plaatse kan zijn.

Inhoud opleiding OCE-deskundige      

 • herkennen, benaderen en identificeren van Conventionele Explosieven (CE),      
 • tijdelijk veiligstellen van de situatie,         
 • basiskennis betreffende de omgang met (andere) bodemvreemde stoffen en objecten en de relevante wet- en regelgeving.

Het examen voor de OCE-deskundige bestaat uit de volgende drie onderdelen:
 1. theorie examen bestaande uit meerkeuze vragen en enkele open vragen over de werking en samenstelling van CE;
 2. praktijkexamen bestaande uit 2 opdrachten over detectie met benadering, de identificatie van CE en de interpretatie van meetdata;
 3. CE identificatie, bestaande uit een deel veldidentificatie en een deel foto-identificatie en het geven van gemotiveerd advies voor het veiligstellen van het CE.

Duur, kosten en data
In overleg en op aanvraag afgestemd op individu. Dit is afhankelijk van het basisniveau, de ervaring en de groepsgrootte.

Locatie
De cursus en het examen kunnen op kantoor van T&A gevolgd worden of, indien gewenst en bij voldoende deelnemers, bij de opdrachtgever. Het examen vindt plaats bij de Stichting Examinering OCE in Meteren.

 

Certificaat Senior OCE-deskundige

De Senior OCE-deskundige geeft leiding aan het OCE-team  en is verantwoordelijk voor alle verplichte administratie conform het WSCS-OCE. Verder is hij/zij betrokken bij het opstellen van de projectplannen, het beoordelen van de vooronderzoeken, het interpreteren van detectiegegevens en bij de ontwikkeling van nieuwe opsporingsmethoden.

Het examen voor Senior OCE-deskundige is alleen toegankelijk voor personen die beschikken over het certificaat OCE-deskundige. Daarnaast dient de kandidaat te beschikken over minimaal drie jaar ervaring als OCE-deskundige. In deze periode dient aantoonbare ervaring met de onderscheiden onderdelen van het opsporingsproces te zijn opgedaan.     

Inhoud opleiding senior OCE-deskundige

 • interpretatie van (digitale) meetgegevens,
 • aanvullende munitieherkenning (voor- en naoorlogs),
 • basisprincipes rondom vernietiging,
 • projectvoorbereiding,
 • projectleiding.
 • projectcommunicatie.

Het examen voor de Senior OCE-deskundige bestaat uit de volgende drie onderdelen:
 1. theorie examen bestaande uit meerkeuze vragen en enkele open vragen over de werking en samenstelling van CE en wet en regelgeving;
 2. praktijkexamen bestaande uit 2 opdrachten over detectie met benadering, de identificatie van CE en de interpretatie van meetdata;
 3. CE-identificatie, bestaande uit een deel veldidentificatie en een deel foto-identificatie (inclusief artikelen van voor en na WOII) en het geven van gemotiveerd advies voor het veiligstellen van het CE.

Duur, kosten en data
In overleg en op aanvraag afgestemd op individu. Dit is afhankelijk van het basisniveau, de ervaring en de groepsgrootte.

Locatie
De cursus en het examen kunnen op kantoor van T&A gevolgd worden of, indien gewenst en bij voldoende deelnemers, bij de opdrachtgever. Het examen vindt plaats bij de Stichting Examinering OCE in Meteren.